TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ’NDEN EN İYİ “İNCELEME” ÖDÜLÜ AÇIKLANDI

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ’NDEN EN İYİ “İNCELEME” ÖDÜLÜ AÇIKLANDITürkiye Yazarlar Birliği (TYB), 2014 yılı "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri” ni açıkladı.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyemiz Doç. Dr. İbrahim TÜZER,
"Ahmet Mithat Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm" adlı eseriyle “İnceleme” dalında ödüle layık görüldü.
Doç. Dr. İbrahim TÜZER’ i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz…

İNSANIN BEŞİNCİ ZİNDANI

İNSANIN BEŞİNCİ ZİNDANI

Elinizdeki bu kitapta, Ali Şeriati’nin ve Türkiye’de İslâmcılık-Türkçülük-Batıcılık fikirlerinin Müslümanlar için kurtuluş saydığı tekno-endüstriyel bilgi ve araçlarının kurtuluşa fırsat vermediğini yeniden vurgulamak; tekno-endüstriyel toplumsal organizasyon olan kentlerin yeni bir zindan oluşturduğuna işaret etmektir.

ÖĞRENMEYİ ÖĞRENMEDE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR

ÖĞRENMEYİ ÖĞRENMEDE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR

Farklı öğrenme yaklaşımları ortaya koyarak insanlara kişisel ilgi ve yetenek alanlarını belirlemede bir ışık tutabilmek amaçlanmıştır.

SEVGİLİ EFENDİMİZ

SEVGİLİ EFENDİMİZ

 

İnsan olmanın en güzel örneğini görebilmek için beşeri numenin hayatını bilmek gerekir.
Yaratıcı, “Gerçek anlamda nasıl kul olunur?” sorusunun cevabını, insanlığın gurur tablosu Hz. Muhammed aleyhisselamın hayatıyla göstermiştir. Bu hayat tablosu, sevgi, şefkat, merhamet, doğruluk, dostluk ve mutluluk sahneleriyle şekillenmiştir.
Hiçbir olumsuz sahnenin bulunmadığı bu hayatın cilvelerini görebilmek ve tek önder, tek kılavuz ve tek model olarak onu benimseyebilmek için Efendimizin hayatını okumak ve bilmek mecburiyeti vardır.
İnsanı sevmenin, mücadelesini ve örnek olabilmenin numunesini görebilmek için bu eseri lütfen okuyunuz.
İnsan olmanın en güzel örneğini tanımak,  mutluluğa giden yoldur. Lütfen o yola sizde giriniz ve bunun için elinizdeki eseri okuyunuz.
Sevginin, insanları dalga dalga sardığını onun hayatını okuyarak gözlemleyiniz.

İnsan olmanın en güzel örneğini görebilmek için beşeri numenin hayatını bilmek gerekir.Yaratıcı, “Gerçek anlamda nasıl kul olunur?” sorusunun cevabını, insanlığın gurur tablosu Hz. Muhammed aleyhisselamın hayatıyla göstermiştir.

AKILLI ZEKA

AKILLI ZEKA

Ruhsal zekânın; insanların yaratıcı olmalarına, kuralları değiştirmelerine ve durumları farklı düzenlemelerine, bilinen sınırlar ötesinde “sonsuz oyun” oynanmasına fırsat tanıyan özelliği keşfedilmiştir.

TÜRKÇENİN ALINTILAR SÖZLÜĞÜ

TÜRKÇENİN ALINTILAR SÖZLÜĞÜ

 

Her kişi ve topluluk, kendisinden farklı ortamlarda yaşayan, farklı bilgilenme yollarından geçmiş bir başka kişi ve topluluktan bir şeyler öğrenir ve dolayısıyla bu öğrendiklerinin adlarını kendi diline taşır. Bir kişi veya toplumun bir başka kişi veya toplumdan kendi diline aldığı sözler, alıntı veya alıntı söz olarak bilinir. Bir dilin söz varlığı, yani sözlük ögeleri, başlıca iki kaynağa dayanmaktadır. Birincisi, mevcut ögeleri ses ve anlamca değiştirme, ikincisi ise, başka dillerden almadır. Bu yüzden, her dilin söz varlığı, iç ögeler ve dış ögeler diye ikiye ayrılır. İç ögeler, bir ulusun kendi ürettiği bilgilerin; dış ögeler ise, başka uluslardan öğrendiği bilgilerin adlarıdır.
Evrenin bütün olgu ve olayları, parça-bütün ilişkisinden ibarettir. İnsanoğlunun tarihi de, aile, boy ve kavim bölünme ve birleşmelerinden oluşur. Bu gerçeklik, onların dillerine de yansır. Dillerdeki her bölünme veya birleşme, yeni aile, boy ve kavimlere gebedir. Bölünme ve birleşmeler, bazen yüzyıllarca süren uzun ve sancılı süreçlerdir. Her bölünme, eski komşuluk veya akrabalıkları ortaya çıkarırken; her birleşme de, yeni komşuluk veya yeni akrabalıkları doğurur. Zamanla, eski komşuluk veya akrabalıktan uzaklaşıldığı, yeni komşulukların ise, akrabalık düzeyine tırmandığı görülür. Böylece, yeni kavim ve uluslar, yeni diller ortaya çıkar.
Birden çok dil arasında gerçekleşen etkileşim, dil ilişkileri olarak bilinir. Dillerin etkileşimi, jest ve mimikten vurguya, sesten söz, söz öbeği veya cümleye kadar dilin bütün alanlarında görülebilmektedir. Aynı söz ve özelliklerin birden çok dil tarafından paylaşılıyor olması ise, dil akrabalıkları kavramının tartışılmasını gündeme getirmiştir. İnsanlık tarihine bir bütün olarak bakmak, dil ilişkilerini, dil bölünme ve birleşmelerini daha doğru değerlendirebilmek için son derece önemlidir.
Türkçenin Alıntılar Sözlüğü, Türkiye Türkçesi konuşurlarının başka dillerden öğrendikleri bilgilerin adlarını kapsamaktadır.

İnsanlık tarihine bir bütün olarak bakmak, dil ilişkilerini, dil bölünme ve birleşmelerini daha doğru değerlendirebilmek için son derece önemlidir. Türkçenin Alıntılar Sözlüğü, Türkiye Türkçesi konuşurlarının başka dillerden öğrendikleri bilgilerin adlarını kapsamaktadır.

RUHUM KIYAMA KALKTI

RUHUM KIYAMA KALKTI

Birinci Dünya Savaşının “tehcir” adı verilen  1915-1918 döneminin sorumluları,  aynı insanlık dışı oyunu yüz yıldır, bugün de  pervasızca sürdürmektedirler.  Savaşta isyancı  Ermenileri,  “iki deniz arasında devlet kurduracağız” diyerek  aldatıp, kendi ülkelerine karşı kullanarak 100 binlerce masum insanımızın  kanına girmişlerdir.

Kuruluş 1968
Yeni Çıkan Kitaplar
Diğer Yeni Çıkan Kitaplar >>
Haberler ve Etkinlikler
Diğer Haberler ve Etkinlikler >>
En Çok Okunanlar
Diğer En Çok Okunan Kitaplar >>